Đến thăm tu viện San Francisco – Thành phố Lima (Peru)

Tu viện – thành phố ( )

Du lịch Nam Mỹ

Tu viện Thánh Francis nằm ở Lima thuộc Peru tự hào có một thư viện nổi tiếng thế giới và một hầm mộ chôn cất hài cốt bên dưới nhà thờ. Đầu lâu được sắp xếp trong một loạt các vòng tròn đồng tâm ngăn cách bởi các xương khác.

Nguồn: Sưu Tầm

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>