Nhà hàng La Concepcion – Calle Papudo, Chile

Du lịch Nam Mỹ

Nằm ở giữa khu vực di tích lịch sử – patrimonio – tòa nhà cũ được cải tạo phục vụ như một nhà hàng nổi bật và thời gian nghỉ ngơi từ trung bình ăn đặt ở . Thực sự tiêu chuẩn quốc tế – sự lựa chọn của thực phẩm, rượu vang, sự chú ý từ nhân viên, vệ sinh. Giá cao đề nghị này sau khi một tour du lịch dài hay trước khi lên lớp lót đại dương.

Món ăn yêu thích: Fillo bọc congrio, cá biển sâu có nghĩa là nổi tiếng trong những bộ phận này.

Viết Aug 2, 2009

Địa chỉ: 541, một hai phút từ ascensor.

Điện thoại: 2 498192

Website: restaurantlaconcepcion

Nguồn:Sưu Tầm

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>