ung thư

Cố Tổng thống Venezuela – Chavez sẽ được ướp xác vĩnh viễn

Tổng thống vừa qua đời của Venezuela Hugo Chavez sẽ được ướp xác vĩnh viễn và đặt trong quan tài kính để người dân có thể đến viếng như các lãnh tụ vô sản khác. Cố tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ảnh: AFP Nicolas Maduro, quyền tổng thống và là người được ông Hugo Chavez